Tuesday, December 8, 2009

Astros invite eight to Spring Training

Brian McTaggart tells us the Astros have invited eight to Major League Spring Training:

Pitchers: Roy Corcoran, Ryan Sadowski, Casey Daigle, Gary Majewski

Infielders: Chris Shelton, Drew Meyer, Oswaldo Navarro

Outfielders: Alex Romero